Tour group at Myra Canyon Trestles - Kelowna, BC

Tour group at Myra Canyon Trestles - Kelowna, BC
Credit: Courtesy of tourismkelowna.com & Monashee Adventure Tours